Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni

cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Sinh Hoạt Sắp Tới  

F E B

08

Thứ Bảy, 08/02/2020

ngày 15 tháng 1 năm Canh Tý

Tu Niệm Phật

9:30am - 6:00pm

F E B

09

Chủ Nhật, 09/02/2020

ngày 16 tháng giêng năm Canh Tý

Lễ Rằm Tháng Giêng

11:00am

F E B

14

Thứ Sáu, 14/02/2020

ngày 21 tháng giêng năm Canh Tý

Hành Hương Đầu Xuân 2020

F E B

22

Thứ Bảy, 22/02/2020

ngày 29 tháng giêng năm Canh Tý

Tu Bát Quan Trai

9:30am

Sinh Hoạt Hàng Tuần​

Thứ Hai - Thứ Sáu

Tụng Kinh Dược Sư

7:30pm

Thứ Bảy

Lạy 200 lạy Kinh Vạn Phật

8:00pm

Chủ Nhật

Tụng Chú Lăng Nghiêm

6:30am

Sám Hối

7:00am

Tụng Kinh Dược Sư

11:00am

 Pháp Thoại

12:15pm

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015