Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni

cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Sinh Hoạt Hàng Tuần​

Thứ Hai - Thứ Sáu

Tụng Kinh

8:00pm

Thứ Bảy

Lạy 200 lạy Kinh Vạn Phật

8:00pm

Chủ Nhật

Khóa Lễ Lăng Nghiêm và

Hồng Danh Sám Hối

6:30am

Tụng Kinh

11:00am

Livestream trên Facebook: 

  • Facebook

Sinh Hoạt Sắp Tới 

November 26

Thứ Năm, 26/11/2020

ngày 12 tháng 10 năm Canh Tý

Thanksgiving

9:30am - 6:00pm

November 29

Chủ Nhật, 29/11/2020

ngày 15 tháng 10 năm Canh Tý

Lễ Rằm Tháng 10

11:00am

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015