Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni

cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Sinh Hoạt Hàng Tuần​

Sinh Hoạt Sắp Tới 

Thứ Hai - Thứ Sáu

Tụng Kinh

8:00pm

Thứ Bảy

Lạy 200 lạy Kinh Vạn Phật

8:00pm

Chủ Nhật

Khóa Lễ Lăng Nghiêm và

Hồng Danh Sám Hối

6:30am

Tụng Kinh

11:00am

June 7 - June 17

Thứ Hai, 07/06/21 - Thứ Năm, 17/06/21

Khóa Tu An Cư Kiết Hạ 10 ngày  

June 13

Chủ Nhật, 13/06/21

Đại Trai Đàn Chẩn Tế Cầu Siêu Bạt Độ

Livestream trên Facebook: 

  • Facebook

June 12

Thứ Bảy, 12/06/21

Tu Bát Quan Trai