Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni

cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Sinh Hoạt Hàng Tuần​

Sinh Hoạt Sắp Tới 

Thứ Hai - Thứ Sáu

Tụng Kinh

8:00pm

Thứ Bảy

Lạy 200 lạy Kinh Vạn Phật

8:00pm

Chủ Nhật

Khóa Lễ Lăng Nghiêm và

Hồng Danh Sám Hối

6:30am

Tụng Kinh

11:00am

Livestream trên Facebook: 

  • Facebook

July 31

Thứ Bảy, 31/07/21

ngày 22 tháng 6 năm Tân Sửu

Tu Bát Quan Trai

9:30am

August 14

Thứ Bảy, 14/08/21

ngày 7 tháng 7 năm Tân Sửu

Tu Niệm Phật

9:30am - 6:00pm

Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu

và Thuyết Pháp

7:30pm

August 15

Chủ Nhật, 15/08/21

ngày 8 tháng 7 năm Tân Sửu

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

và Dâng Pháp Y

11:00am

YouTube: 

  • YouTube