Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni

cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Sinh Hoạt Hàng Tuần​

Thứ Hai - Thứ Sáu

Tụng Kinh

8:00pm

Thứ Bảy

Lạy 200 lạy Kinh Vạn Phật

8:00pm

Chủ Nhật

Khóa Lễ Lăng Nghiêm và

Hồng Danh Sám Hối

6:30am

Tụng Kinh

11:00am

Livestream trên Facebook: 

  • Facebook

Sinh Hoạt Sắp Tới 

May 15

Thứ Bảy, 15/05/2021

ngày 4 tháng 4 năm Tân Sửu

Tu Niệm Phật 

9:30am - 6:00pm

Dâng đèn cúng Phật

7:30pm 

May 16

Chủ Nhật, 16/05/2021

ngày 5 tháng 4 năm Tân Sửu

Đại Lễ Phật Đản

10:45am