Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni

cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Sinh Hoạt Hàng Tuần​

Thứ Hai - Thứ Sáu

Tụng Kinh

8:00pm

Thứ Bảy

Lạy 200 lạy Kinh Vạn Phật

8:00pm

Chủ Nhật

Khóa Lễ Lăng Nghiêm và

Hồng Danh Sám Hối

6:30am

Tụng Kinh

11:00am

Livestream trên Facebook: 

  • Facebook

Sinh Hoạt Sắp Tới 

February 14

Chủ Nhật, 14/02/2021

Mùng Ba Tết năm Tân Sửu

Mùng Ba Tết 

February 21

Chủ Nhật, 21/02/2021

ngày 10 tháng giêng năm Tân Sửu

Lễ Rằm Tháng Giêng 

11:00am

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015