top of page

Nam Mô A Di Đà Phật

 

Kính chào mừng Chư Tôn Ðức Tăng Ni

cùng toàn thể quý Đồng Hương Phật Tử xa gần!

Welcome to Lien Hoa Buddhist Temple!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Vì dịch bệnh COVID-19, phật tử không thể tu tập tại chùa được. Chùa Liên Hoa sẽ livestream trên Facebook: www.facebook.com/chualienhoachicago

- 8 giờ tối Thứ Hai dến Thứ Sáu: trì chú Đại Bi và chú Dược Sư cầu nguyện cho dịch bệnh sớm tiêu trừ

  - Nghi Lễ 8 giờ tối dùng tạm để livestream

- 8 giờ tối Thứ Bảy: lạy 200 lạy kinh Vạn Phật

- 6:30 giờ sáng Chủ Nhật: khóa lễ Lăng Nghiêm và Hồng Danh Sám Hối

  - Nghi Thức Hồng Danh Sám Hối dùng tạm để livestream

- 11 giờ trưa Chủ Nhật: trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và tụng kinh A Di Đà

  - Nghi Lễ 11 giờ trưa Chủ Nhật dùng tạm để livestream

Kính mời quý phật tử sắp xếp thời gian tu tập tại nhà cùng thời gian với chùa. Kính chúc quý vị và gia đình vô lượng an lạc, vô lượng cát tường.

Namo Sakyamuni Buddha

Namo Amitabha Buddha

Due to COVID-19, the temple will be closed to the public until further notice. However, the Abbot will still conduct services via livestream on Facebook at www.facebook.com/chualienhoachicago:

  • 8pm on Mon-Sat

  • 6:30am on Sun

  • 11am on Sun

May everyone stay safe and healthy!

bottom of page