Lịch Sinh Hoạt Năm Kỷ Hợi 2019

1. Giao Thừa

2. Tết Kỷ Hợi mùng 1, 2, 3

3. Rằm Tháng Giêng:  

4. Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát 1

 

5. Đại Lễ Phật Đản

6. An Cư Nhập Hạ

7. Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát 2

8. Đại Lễ Vu Lan

9. Pháp Hội Địa Tạng

10. Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát 3

11. Lễ Hạ Nguyên - Rằm Tháng 10

12. Lễ Vía Phật A Di Đà

13. Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo

1634 N. Kedzie Ave., Chicago, IL 60647

Tel: (773) 772-5445 | Cell: (773) 931-8968

 

© 2015